Združenie cestovného ruchu Malá Fatra


Záujmové združenie právnických osôb Malá Fatra bolo založené v roku 2006 mestami Martin a Vrútky. Hlavnou úlohou Združenia MF je presadzovať spoločné miestne záujmy v oblasti cestovného ruchu. Činnosť združenia zabezpečuje Výkonný výbor združenia, ktorý sa skladá z 5 členov a predkladá výsledky svojej Valnému zhromaždeniu a mestským zastupiteľstvám oboch miest.

Z najvýraznejších aktivít zrealizovaných Združením MF je potrebné spomenúť najmä:

  • príprava a tlač informačného sprievodcu "Malá Fatra – útulná hradba Turčianskej záhradky". Materiál bol spracovaný v slovenskej i anglickej mutácii v počte 25 000 ks a slúži najmä pre potreby širokej návštevníckej verejnosti a milovníkov prírody a atrakcií Turca
  • vydanie spoločnej mapy oboch miest Martin a Vrútky s aktualizovanými názvami ulíc oboch miest a vyznačením významných kultúrnych, spoločenských inštitúcií a podnikov
  • prezentácia regiónu na výstavách CR doma i v zahraničí ( Utrecht v Holandsku, Bratislava, Brno )
  • Bohatá história Malej Fatry z obdobia 2.svetovej vojny zmobilizovala členov Združenia MF k spopularizovaniu tohto prekrásneho kúta prírody aj v oblasti udržiavania a uctievania si pamiatky padlých v bojoch SNP. Členovia združenia spolu s ďalšími združeniami a organizáciami sprístupnili „Chodník francúzskych partizánov“, ktorý vedie k pamätníku francúzskych partizánov v Lopušnej doline ( pod Martinskými hoľami)
  • Združenie MF tiež zorganizovalo celoslovenskúj konferenciu o bojoch II. slovenskejpartizánskej brigády M. R. Štefánika v Malej Fatre.
  • V roku 2010 dominuje aktivitám združenia realizácia projektu "Cyklotrasy nestačia". Z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika získalo združenie nenávratný finančný príspevok na projekt v objeme 46 200 EUR

Svojimi ďalšími aktivitami plánuje Združenie MF naďalej podporovať rozvoj cestovného ruchu hlavne v spolupráci medzi mestami Martin a Vrútky. Cieľom snaženia budú najmä aktivity zamerané na podporu rozvoja cyklotrás a cykloprepojení.