Zhrnutie projektu Cyklotrasy nestačia

6.1.1 Žiadateľ a partner projektu:

Žiadateľ: Združenie Malá Fatra

M.R.Štefánika 9/A
036 01 Martin

Kontaktná osoba: Ing. Ivana Bobrovská – predseda výkonného výboru
Koordinátor projektu: Dušan Kubička – projektový manažér

Partner: Powiat Bielski

Piastowska 40
43-300, Bielsko-Biała

Kontaktná osoba: Jolanta Konior

6.1.2 Názov a miesto projektu:

Názov: Cyklotrasy nestačia

Miesto: Martin

6.1.3 Popis a postup realizácie projektu:

Úlohy projektu :

Celkový cieľ projektu: podporiť rozvoj cestovného ruchu cezhraničného regiónu prostredníctvom podpory rozvoja informačných zdrojov o historických a kultúrnych pamiatkach pri vybraných cyklotrasách a vzájomného vzdelávania sa o nich.

 

Čiastkové ciele projektu:

1. Zabezpečiť podmienky pre dostupné informácie on-line, v tlačenej forme a v podobe informačných tabúľ o kultúrno – historických pamiatkach na vybraných cyklotrasách a s nimi súvisiacich historických faktoch

2. Zabezpečiť vyškolených sprievodcov z oboch strán hranice na vybrané cyklotrasy s pridanou kultúrno – historickou hodnotou

3. Umožniť stretnutie cykloturistickej verejnosti z oboch strán hranice na spoločnom cykloturistickom podujatí súvisiacom s vybranými trasami s pridanou cykloturistickou hodnotou

4. zabezpečiť požadovanú publicitu projektu

 

Cieľové skupiny:

Cieľová skupina č. 1: Cykloturistickí sprievodcovia z oboch strán hranice

Cieľová skupina č. 2: Cykloturistická verejnosť z oboch strán hranice

Postup realizácie projektu:

1.Tvorba cykloturistického sprievodcu pre vybrané cyklotrasy

(2/2010 – 1/2011)

2. Tvorba maľovaných cyklomáp

(5/2010 – 6/2010)

3. Tvorba doplňujúcich infotabúľ

(5/2010 - 7/200)

4. Tvorba www stránky

(8/2010 – 12/2010)

5. Školenie cyklosprievodcov

(10/2010)

6. Cyklopodujatie „Na bicykli k vlastným koreňom“

(6/2010)

7. Tlač plagátov

(6/2010)

8. Tvorba upomienkových a propagačných predmetov

(9/2010)

9. Tvorba TV spotu

(6/2010 – 11/2010)

Očakávané výstupy a výsledky:

Výstupy: cykloturistický sprievodca (600 ks), maľovaná cyklomapa (3 800 ks), www stránka (1 ks), doplňujúce infotabule (16 ks), školenie cyklosprievodcov (1), podujatie pre cykloturistickú verejnosť (1)

 

Výsledky: Osoby, ktorým bol distribuovaný cykloturistický sprievodca (400), osoby, ktorým boli distribuované maľované cyklomapy (400), účastníci školenia cyklosprievodcov (6 osôb), účastníci podujatia „Na bicykli k vlastným koreňom” (400 osôb).

 

Cezhraničný dopad:

- spoločne vytvorené a na oboch stranách hranice distribuované/prístupné produkty (cyklosprievodca, maľovaná cyklomapa, www stránka)

- spoločne realizované aktivity (školenie cyklosprievodcov, podujatie „Na kolesách ku vlastným koreňom”)

- priaznivý dopad pre rozvoj cezhraničnej turistiky vďaka zaškoleniu cyklosprievodcov z oboch strán hranice

- vytvorené trvalé štruktúry spolupráce vďaka spoločnej príprave cezhraničných produktov a podujatí

 

6.1.4 Názov a úloha cezhraničného partnera:

 

Názov: Powiat Bielski

Úlohy:

- poskytnutie textových a fotografických podkladov pre tvorbu cykloturistického sprievodcu

- poskytnutie textových a fotografických materiálov pre tvorbu www stránky

- zabezpečenie účasti poľských cyklosprievodcov na školení cyklosprievodcov

- zabezpečenie účasti poľských cykloturistov na podujatí „Na kolesách ku vlastným koreňom”

 

6.1.5 Rozpočet projektu (v EUR):

 

Celkové oprávnené náklady: 46 200,00 EUR

 

Spolufinancovanie z ERDF: 39 270,00 EUR (a 85% z oprávnených nákladov)