Sklabinský hrad

prvá písomná zmienka o ňom je z r. 1309. Pravdepodobne ho dal vystavať na mieste staršieho hradiska zvolenský župan Donč, krátko po ujatí sa tohto úradu (1304). Po založení premonštrátskeho kláštora v Kláštore pod Znievom stratil magister Donč záujem viac investovať do Znievskeho hradu a svoje budovateľské aktivity presmeroval na Sklabiňu.

Za Dončovho pôsobenia hradný kastelán, podobne ako predtým na Znievskom hrade, spadal pod riadenie zvolenského župana. Keď v r. 1337 odobral kráľ Karol Róbert Dončovi funkciu zvolenského župana, čoskoro sa Turiec aj Liptov dokázali od Zvolena osamostatniť a už z r. 1339 existuje prvá zachovaná zmienka o turčianskych županoch Mikulášovi a Jánovi. Sklabinský hrad sa tak stal sídlom Turčianskej župy. Od r. 1527 vlastní hrad František Révai, ktorý sa stal veľmi skoro dedičným županom Turca.

Dnes je hrad v ruinách. Z nich najstaršou časťou je časť gotickej plášťovej hradby zo 14. stor. Neskorú gotiku z konca 15. stor. zastupujú zvyšky hradnej kaplnky s krížovou klenbou vybudovanej v pôvodnej hradnej bašte, severozápadná bránová veža a južná hranolová delová bašta. V ďalších storočiach pribudli renesančné delové bašty a tiež renesančný palác, ktorý dal postaviť František I. Révai v päťdesiatych rokoch 16. stor. V rokoch 1610-1612 si postavili Révaiovci v treťom predhradí pohodlný renesančný kaštieľ, ktorý bol obývateľný až do roku 1944, kedy ho vypálili hitlerovské vojská.

Sklabinský hradSklabinský hradSklabinský hradSklabinský hradSklabinský hradSklabinský hradSklabinský hradSklabinský hradSklabinský hrad