Blatnický hrad

bol postavený pred r. 1323. Od 14. stor. ho vlastnil zvolenský veľžupan magister Donč, a niekoľko ďalších majiteľov. Hrad, ktorého jadro tvoril úzky palác pozdĺžneho typu chránený dvoma oblými vežami, už v 14. stor. stratil význam z dôvodu zmeny trasy hlavnej cesty z Ponitria na sever. Od r. 1539 do r. 1945 ho vlastnili Révaiovci. Vtedy k hradnému panstvu patrili aj dediny Blatnica s podhradím, Sebeslavce, Belá, Laskár, Ďanová, Mošovce, Vieska s kúpeľmi Teplice, Trebostovo, Jahodníky a časť Bystričky. Počas protihabsburgských povstaní hrad dvakrát poškodili a obsadili Tökölyho a Rákocziho povstalci. V r. 1744 ho dal Jozef Révai opraviť, od r. 1790 však už prestal byť obývaným, čo viedlo k jeho postupnému spustnutiu.

Blatnický hradBlatnický hradBlatnický hradBlatnický hrad