Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego Mała Fatra

Stowarzyszenie wspólnych interesów podmiotów prawnych Mała Fatra zostało założone w 2006 roku przez miasta Martin i Vrutki. Głównym zadaniem Stowarzyszenia MF jest promowanie wspólnych interesów miejskich w obszarach ruchu turystycznego. Działanie Stowarzyszenia zapewnia Komitet Wykonawczy Stowarzyszenia, który się składa z 5 członków i przedstawia wyniki swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu i Radom Miejskim obu miast.

Z najważniejszych działalności zrealizowanych przez Stowarzyszenie MF należy wspomnieć głównie:

  • przygotowanie i druk przewodnika informacyjnego „Malá Fatra – útulná hradba Turčianskej záhradky”. Materiał został opracowany w słowackim i angielskim wydaniu w ilości 25 000 sztuk i służy głównie na potrzeby szerokiej odwiedzającej publiczności i miłośnikom oraz miłośnikom przyrody i atrakcji Turca
  • wydanie wspólnej mapy obu miast Martin i Vrutki z zaktualizowanymi nazwami ulic obu miast i z oznaczeniem znaczących kulturalnych, społecznych instytucji i firm
  • prezentacja regionu na wystawach Ruchu Turystycznego w kraju i zagranicą (Utrecht w Holandii, Bratysława, Brno)
  • bogata historia Małej Fatry z okresu II Wojny Światowej zmobilizowała członków Stowarzyszenia MF do spopularyzowania tego przepięknego miejsca przyrody również w obszarze utrzymania i czci pamięci poległych w walkach Słowackiego Narodowego Powstania. Członkowie Stowarzyszenia razem z innymi Stowarzyszeniami udostępnili "Chodnik Francuskich Partyzantów" w Lopusnej dolinie (pod Martinskimi Holami)
  • Stowarzyszenie MF zorganizowało też ogólno słowacką konferencję na temat walk II Słowackiej Brygady Partyzanckiej M. R. Stefanika w Małej Fatrze.
  • w roku 2010 dominuje w działalności Stowarzyszenia realizacja projektu "Trasy Rowerowe niewystarczą". Z środków Europejskiego Funduszu rzwoju regionalnego, programu międzygranicznej współpracy Polska – Słowacka Republika pozyskało Stowarzyszenie bezzwrotne dofinansowanie na projekt w wysokości 46 200 EUR.

Swoimi kolejnymi działaniami Stowarzyszenie MF planuje dalej wspierać rozwój ruchu turystycznego głównie we współpracy między miastami Martin i Vrutki. Celem starań będą głównie działania ukierunkowane na wspieranie rozwoju tras rowerowych i połączeń rowerowych.