Trasy Rowerowe nie wystarczą

W 2010 roku wśród działań Stowarzyszenia dominuje realizacja projektu „Trasy Rowerowe nie wystarczą”. Ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego, programu międzygranicznej współpracy Polska – Słowacka Republika, Stowarzyszenie pozyskało bezzwrotne dofinansowanie na projekt w wysokości 46 200 EUR.

Projekt jest realizowany od stycznia 2010 w 12- sto miesięcznym okresie trwania we współpracy z Powiatem Bielskim. Celem projektu jest wspomóc rozwój miedzygranicznego ruchu turystycznego za pośrednictwem rozwoju źródeł informacyjnych o historycznych i kulturalnych pomnikach.

Konkretne efekty projektu

  • opracowanie trzyjęzycznego przewodnika rowerowego dla wybranych tras w połączeniu z ilustrowanymi mapami rowerowymi.
  • tworzenie tablic informacyjnych
  • nowa strona WWW
  • szkolenie polskich i słowackich przewodników rowerowych
  • zorganizowanie przedsięwzięcia rowerowego "Na rowerze ku własnym korzeniom"

Branislav Zacharides - Przewodnik turystyki rowerowej po historii Turca

Predná strana publikácie - Cykloturistický sprievodca dejinami Turca
download pdf Mapa
download pdf 1-2 Titulka a príhovor
download pdf 3-10 Turčianska hradná cesta
download pdf 11-20 Turčianska gotická cesta
download pdf 21-34 Za turčianskou šľachtou
download pdf 35-42 Cestou národných dejín
download pdf 43-52 K osobnostiam, ktoré preslávili Turiec
download pdf 53-56 Za históriou železnice
download pdf 57-71 Polski
download pdf 72-86 English
download pdf 87-92 Bielsky okres