Po stopách kráľov

Śladami królów

Projekt Cezhraničná hradná cesta, kód projektu PL-SK/ZA/IPP/III/040, je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Žilinského samosprávneho kraja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013.