Ocenenie pre publikáciu Cykloturistický sprievodca dejinami Turca

Publikácii Cykloturistický sprievodca dejinami Turca sa dostala dosiaľ najväčšia pocta. Na súťaži knižných publikácií s regionálnou tematikou nazvanej KNIHA TURCA 2011 obsadila tretie miesto v kategórii odborná literatúra. Súťaž organizuje Turčianska knižnica v Martine. Všetkým fanúšikom publikácie, ktorí prispeli svojim hlasom k jej umiestneniu, ďakujeme.