Cyklosprievodcovia sú pripravení

V dňoch 21. - 23. októbra sa v Martine a okolí zrealizovala ďalšia z plánovaných aktivít projektu Cyklotrasy nestačia. Expertom pôsobiacim v sektore cestovného ruchu na oboch stranách slovensko - poľskej hranice boli odprezentované tematické historické cyklotrasy vytvorené v rámci uvedeného projektu tak, aby sami mohli o nich podať zaujímavý výklad každému, kto by mal záujem sa po trasách vydať. Kým prvá časť školenia pozostávala z powerpoinotovej prezentácie jednotlivých trás, doplnenej o výklad historických udalostí spojených s pamiatkami, ktoré je možné na trasách navštíviť, v rámci jeho druhej časti účastníci podujatia sami prešli vybrané trasy a navštívili niekoľko historicky významných a zaujímavých miest vrátane ranogotického Kostola sv. Margity a Pamätnice Jesenskovcov v Turčianskom Jasene, či Pamätnej izby a notariátu v Necpaloch.

skolenie.jpgNecpaly-pamatna-izba.jpgNecpaly-Justhovci.jpg